Kontrast:
Rozmiar czcionki:
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu serwisu WWW
Menu przedmiotowe BIP
Menu podmiotowe BIP
Menu redakcyjne BIP

Zapytanie oferowe – wybór inspektora nadzoru inwestorskiego (podstrefa Jawor)

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie linii napowietrznej SN 20kV numer L-247-31 w Jaworze, ul. Cukrownicza.

Termin składania ofert: 23.01.2017 r.

załączniki:

 

Dokumentacja:

 

Szczegółowych informacji udziela:
Iwona Łubkowska, główny specjalista w Departamencie Inwestycji
e-mail: i.lubkowska@invest-park.com.pl
tel.: 74 664 91 66

 


Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 14.12.2016 r. (Podstrefa Jelcz-Laskowice).

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 14 grudnia 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 14 grudnia 2016 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Jelcz-Laskowice uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Z uwagi na fakt, iż warunki określone w zaproszeniu do rokowanie zostały spełnione, żaden oferent nie został przez Komisję zakwalifikowany do rokowań, część niejawna rokowań nie odbyła się, rokowania uznano za zakończone wynikiem negatywnym i zamknięto z chwilą podpisania uchwały nr 1470/VIII/17 z dnia 11.01.2017 r. Rady Nadzorczej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o.

 Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 04.01.2017 (Podstrefa Świebodzice)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 4 stycznia 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 4 stycznia 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Świebodzice uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DEFALIN Group S.A.
ul. Towarowa 16, 58-160 Świebodzice

Uchwałą Nr 1471/VIII/17 z dnia 11.01.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DEFALIN Group S.A., ul. Towarowa 16, 58-160 Świebodzice, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Świebodzice.


Kolejne miliardy na inwestycje

Ponad 2,5 mld złotych na inwestycje przeznaczy 36 przedsiębiorców, którzy odebrali w 2016 roku zezwolenie na działalność w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”. W wyniku realizacji projektów powstać ma co najmniej 1200 nowych miejsc pracy. (więcej…)Zapytanie ofertowe – odśnieżania dachów i usunięcia śniegu ze stref zrzutu

Proszę o przedstawienie oferty na odśnieżania dachów i usunięcia śniegu ze stref zrzutu w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. Hal przemysłowo-magazynowych z budynkiem biurowym.

załączniki:

 

termin nadsyłania ofert: 30 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje:

Piotr Grzybowski
Departament Inwestycji
te.: 74 664 91 66

p.grzybowski@invest-park.com.pl

 


Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 15.12.2016 (Podstrefa Jelcz-Laskowice)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 15 grudnia 2016 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Jelcz-Laskowice uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

„ELICA GROUP POLSKA” sp. z o.o.
ul. Inżynierska 3
55-221 Jelcz-Laskowice

Uchwałą Nr 1468/VIII/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy „ELICA GROUP POLSKA” sp. z o.o. ul. Inżynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Jelcz-Laskowice.

 


Zapytanie ofertowe – ochrona i usługi porządkowe

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” prosi o przedstawienie oferty cenowej na ochronę fizyczną i techniczną osób i mienia oraz usługi porządkowe według załączonej specyfikacji:

zapytanie ofertowe – specyfikacja

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.12.2016 r. w siedzibie Spółki lub przesłać na adres: invest@invest-park.com.pl

Szczegółowych informacji udziela:
Departament Inwestycji
Piotr Grzybowski;
Ireneusz Szcześniak;
tel.: 74 664 91 66

 

Dane mapyDane do Mapy ©2015 Basarsoft, GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, basado en BCN IGN España
Dane mapy
Dane do Mapy ©2015 Basarsoft, GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, basado en BCN IGN España
Dane do Mapy ©2015 Basarsoft, GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, basado en BCN IGN España
Mapa

Satelita

100 km

Kontakt

  • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
  • ul. Uczniowska 16
  • 58-306 Wałbrzych
  • Pokaż na mapie

Projekt i realizacja: netkoncept.com Polityka prywatności